พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ภาพถ่ายดาวเทียม คงสภาพ สถานภาพการเปลี่ยนแปลง พื้นที่การเปลี่ยนแปลง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).