พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: SHP แท็ค: ภาพถ่ายดาวเทียม สะสมตัว สถานภาพการเปลี่ยนแปลง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).