พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ภาพถ่ายดาวเทียม เส้นแนวชายฝั่งทะเล สะสมตัว สถานภาพการเปลี่ยนแปลง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).