พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรธรณี แท็ค: กัดเซาะรุนแรง ภาพถ่ายดาวเทียม พื้นที่การเปลี่ยนแปลง ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรองผลลัพธ์