พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: กัดเซาะรุนแรง คงสภาพ สะสมตัว เส้นแนวชายฝั่งทะเล ภาพถ่ายดาวเทียม

กรองผลลัพธ์