พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: ArcGIS Rest Service CSV แท็ค: ภาพถ่ายดาวเทียม คงสภาพ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).