พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: ภาพถ่ายดาวเทียม คงสภาพ พื้นที่การเปลี่ยนแปลง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).