พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Creative Commons Attributions รูปแบบ: ArcGIS Rest Service หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: ภาพถ่ายดาวเทียม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).