พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรธรณี รูปแบบ: SHP แท็ค: ภาพถ่ายดาวเทียม เส้นแนวชายฝั่งทะเล

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).