พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรธรณี แท็ค: ชนิดตะกอนพื้นท้องทะเล สัญญาอนุญาต: Creative Commons Attributions

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).