พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: ArcGIS Rest Service กลุ่ม: ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: DGPS

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).