• หมุดหลักฐาน 2436 total views 52 recent views

    การศึกษา ติดตาม และจัดทำหมุดหลักฐานติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และตราด...
    กรมทรัพยากรธรณี 29 มกราคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).