พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม แท็ค: กัดเซาะรุนแรง คงสภาพ แปลภาพถ่ายทางอากาศ พื้นที่การเปลี่ยนแปลง

กรองผลลัพธ์