พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Creative Commons Attributions แท็ค: กัดเซาะรุนแรง คงสภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม พื้นที่การเปลี่ยนแปลง

กรองผลลัพธ์