พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Creative Commons Attributions แท็ค: กัดเซาะรุนแรง คงสภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม สถานภาพการเปลี่ยนแปลง

กรองผลลัพธ์