พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรธรณี กลุ่ม: ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม แท็ค: กัดเซาะรุนแรง แปลภาพถ่ายทางอากาศ พื้นที่การเปลี่ยนแปลง

กรองผลลัพธ์