พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรธรณี กลุ่ม: ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม รูปแบบ: CSV แท็ค: กัดเซาะรุนแรง แปลภาพถ่ายทางอากาศ

กรองผลลัพธ์