พบ 3 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรธรณี รูปแบบ: CSV แท็ค: กัดเซาะรุนแรง สถานภาพการเปลี่ยนแปลง

กรองผลลัพธ์