พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรธรณี รูปแบบ: CSV แท็ค: กัดเซาะรุนแรง แปลภาพถ่ายทางอากาศ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรองผลลัพธ์