พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรธรณี รูปแบบ: SHP แท็ค: กัดเซาะรุนแรง กัดเซาะปานกลาง แปลภาพถ่ายทางอากาศ

กรองผลลัพธ์