พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรธรณี รูปแบบ: SHP แท็ค: กัดเซาะรุนแรง แปลภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม

กรองผลลัพธ์