พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรธรณี แท็ค: กัดเซาะปานกลาง แปลภาพถ่ายทางอากาศ

กรองผลลัพธ์