พบ 3 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรธรณี แท็ค: กัดเซาะรุนแรง คงสภาพ กัดเซาะปานกลาง

กรองผลลัพธ์