พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรธรณี แท็ค: กัดเซาะรุนแรง คงสภาพ แปลภาพถ่ายทางอากาศ สถานภาพการเปลี่ยนแปลง

กรองผลลัพธ์