พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรธรณี แท็ค: กัดเซาะรุนแรง ภาพถ่ายดาวเทียม ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม คงสภาพ

กรองผลลัพธ์