พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรธรณี แท็ค: กัดเซาะรุนแรง ภาพถ่ายดาวเทียม ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม พื้นที่การเปลี่ยนแปลง

กรองผลลัพธ์