พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรธรณี แท็ค: กัดเซาะรุนแรง สถานภาพการเปลี่ยนแปลง ภาพถ่ายดาวเทียม

กรองผลลัพธ์