พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรธรณี สัญญาอนุญาต: Creative Commons Attributions แท็ค: กัดเซาะรุนแรง แปลภาพถ่ายทางอากาศ กัดเซาะปานกลาง

กรองผลลัพธ์