พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรธรณี แท็ค: กัดเซาะรุนแรง แปลภาพถ่ายทางอากาศ พื้นที่การเปลี่ยนแปลง

กรองผลลัพธ์