พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรธรณี แท็ค: ภาพถ่ายดาวเทียม พื้นที่การเปลี่ยนแปลง

กรองผลลัพธ์