พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: กัดเซาะรุนแรง คงสภาพ แปลภาพถ่ายทางอากาศ กัดเซาะปานกลาง

กรองผลลัพธ์