พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: กัดเซาะรุนแรง คงสภาพ แปลภาพถ่ายทางอากาศ สถานภาพการเปลี่ยนแปลง

กรองผลลัพธ์