พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: กัดเซาะรุนแรง คงสภาพ แปลภาพถ่ายทางอากาศ สถานภาพการเปลี่ยนแปลง ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรองผลลัพธ์