พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: กัดเซาะรุนแรง คงสภาพ แปลภาพถ่ายทางอากาศ DGPS กัดเซาะปานกลาง

กรองผลลัพธ์