พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: คงสภาพ แปลภาพถ่ายทางอากาศ พื้นที่การเปลี่ยนแปลง

กรองผลลัพธ์