พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: WORD กลุ่ม: ด้านธรณีพิบัติภัย แท็ค: การเคลื่อนตัวของมวลดิน

กรองผลลัพธ์
  • การเคลื่อนตัวของมวลดิน 104 recent views

    ข้อมูลการเคลื่อนตัวของมวลดินที่ได้จากเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของมวลดินอัตโนมัติ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ของสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน เพื่อประเมินสถานภาพความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย...
    กรมทรัพยากรธรณี 9 พฤศจิกายน 2565