ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ PDF
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ติดต่อกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
"01 บุคคล 02 ครัวเรือน/ครอบครัว 03 บ้าน/ที่อยู่อาศัย 05 อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 08 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ 09 แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ 10 เส้นทางการเดินทาง"
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2551
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 21 มกราคม 2564
สร้างในระบบเมื่อ 22 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 22 มิถุนายน 2564